HEM

OM HELENA E. KÄLLGREN


Helena E. Källgren är en svensk journalist, yogalärare, författare, moderator etc.


Helena E. Källgren har studerat kulturvetarlinjen vid Stockholms universitet och journalistik vid Poppius journalistskola. Det var som redaktör på Stockholms universitets studenttidning Gaudeamus hon började sin journalistbana. Sedan 1997 har Helena framförallt arbetat som journalist och redaktör för dagspress, magasin och fackpress. Några som Helena E. Källgren samarbetet med genom åren är TT Nyhetsbyrån, Metro, Amelia och Tidningen Hälsa.


Helena E. Källgren har alltid haft intresse för existentiell hälsa, teologi och mänsklighetens berättelser. Därav har hennes arbete under de senaste åren i stor utsträckning handlat om hälsa, yoga och personlig utveckling. Helena E. Källgren har studerat flera yogalärarutbildningar, merparten ledda av framstående internationella yogalärare. Helena har studerat ayurveda i både Sverige och Indien. Helena studerar nu till en internationell magisterexamen i journalistik.


UTVALT FRÅN BLOGGEN

FÖRETAG & GRUPPER

BÖCKER & FÖREDRAG

YOGA & EVENT

Ta en paus!

”Se på krokusen. Den vet att dagen kommer  när också den som vilat bortglömd i en lök kan ta på sig sin krona och komma igen.”